CSR

Leverandører

Dansanis "Code of Conduct" er et sett spilleregler for samarbeidet mellom Dansani og våre leverandører. Kravene i vår "Code of Conduct" er basert på kjernekonvensjonene i ILOs erklæring om grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og vi forventer at våre leverandører lever opp til dem.
Les mer

Samfunnsansvar

Dansani har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter. Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen.
Les mer

Bærekraft og Miljø

Dansani utvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badet. Samtidig med at vi holder fast i vår mer enn 40-årige tradisjon for kvalitet og godt håndverk, vil vi med utgangspunkt i sunn forretningssans til stadighet vurdere og styrke vår miljø- og klimainnsats.

Les mer

Medarbeidere

Dansani ønsker å skape rammene for høy arbeidsglede, og vi har stort fokus på medarbeidernes helse og trivsel. Det skjer bl.a. ved å opprettholde høye sikkerhetsstandarder på arbeidsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gjøre en ekstra innsats for å øke sunnhet og sikkerhet på virksomheten, f.eks. ved å tilby helsesjekk, bestrebe oss på å redusere antall arbeidsulykker, begrense bruk av kjemikalier og forebygge slitasje på grunn av gjentatte bevegelser.
Les mer

FNs bærekraftsmål

Dansani tilpasser sin strategi etter FNs bærekraftmål. Vi har identifisert fire mål som gjør det mulig for oss å bidra globalt på den mest givende måte, og vi arbeider løpende på flere av målene.
Les mer