Jobb hos Dansani

Her må du tilbringe hele arbeidsdagen på badet

Med utgangspunkt i dansk tradisjon for design, kvalitet og funksjonalitet produserer, markedsfører og selger vi produkter til baderommet. Vi setter en ære i å lage produkter av høyeste kvalitet - hver gang.

Det er de samme tingene vi legger vekt på når vi jobber hos Dansani og er med på å få Dansani til å vokse. Vi jobber seriøst og profesjonelt og legger stor vekt på høy kvalitet og på at hver enkelt er med og gjør en forskjell i hverdagen.

For å nå våre ambisiøse målsetninger, jobber vi hos Dansani ut fra en rekke kritiske suksessfaktorer. De enkelte avdelingene stiller opp på bakgrunn av de konkrete målepunktene som skal sikre at alle bidrar positivt til utviklingen av Dansani.

Men vi ønsker at det skjer på en uhøytidelig måte. Og vi synes at det skal være spennende, utfordrende og interessant å jobbe hos Dansani. Dansani skal være en god arbeidsplass - bedre enn de fleste.

ARBEIDSMILJØET VEKTLEGGES HØYT

Hos Dansani kan vi tilby en uformell og kollegial arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og vi mener at det er viktig at hver enkelte av oss kan utvikle oss - både faglig og personlig. Derfor legger vi også stor vekt på utdanning og gode forhold for medarbeiderne.

Samarbeid på tvers av faggrensene er viktig for at vi i fellesskap kan nå våre forretningsmål.

Når du begynner hos Dansani vil du bli tilbudt et introduksjonsforløp så du får en god start og blir godt kjent med Dansani og kollegaene dine.

Vårt hovedsete ligger i Haderslev, og vi har datterselskaper i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland og England. Vi beskjeftiger 200 medarbeidere som har fokus på dansk design og høy kvalitet.

JOBBSØKNAD 

Vi ber deg om å sende jobbsøknaden din elektronisk til job@dansani.dk.
Dansani HR bekrefter mottak av søknaden din så snart vi har mottatt den.
Dansani HR behandler alle mottatte søknader fortløpende – både oppfordrede og uoppfordrede søknader.

Du kan forvente et svar på søknaden din senest 4 uker etter søknadsfristens utløp. For uoppfordrede søknader innen 4 uker etter mottak av søknaden.

Dansani vurderer søknadene og inviterer relevante kandidater til den første samtalen.