deklarasjoner

Dansanis deklarasjoner og dokumentasjon

YTELSESERKLÆRING (DOP)

Washbasins
Shower enclosures 


POP-STOFFER (POP)

General declaration


REACH

General declaration


CE-MERKING

Washbasins
Shower enclosures


KVALITETSSTANDARD

Mirrors/mirror doors
Porcelain washbasins


CLP REGULATION

General declaration

 

ROHS REGULATION

General declaration