FNs bærekraftsmål

Dansani tilpasser sin strategi etter FNs bærekraftsmål. Vi har identifisert fire mål som gjør det mulig for oss å bidra globalt på den mest givende måte, og vi arbeider løpende på flere av målene.

3 God helse og livskvalitet
7 Ren energi til alle
8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
12 Ansvarlig forbruk og produksjon

Dansani arbeider for å støtte FNs bærekraftsmål

På FN-toppmøtet i 2015 vedtok man 17 mål for en bærekraftig utvikling for verden frem mot år 2030.
Gjennom vedtaket av bærekraftsmålene har verdens land forpliktet seg til å nå 17 ambisiøse mål som skal veilede både rike og fattige land i kampen for å bekjempe ulikhet, takle klimautfordringene, utrydde fattigdom og sørge for bedre vilkår i form av helse, utdannelse, vekst og arbeid til alle. FNs bærekraftsmål er dermed uttrykk for vårt felles globale ansvar og representerer verdenssamfunnet mål om å skape en bedre verden.

GOD HELSE OG LIVSKVALITET

Hos Dansani tar vi sikte på å skape og bevare sunne medarbeidere med høy trivsel. Det gjør vi blant annet ved å designe anstendige stillinger som ikke sliter unødvendig på medarbeider-ressursene, selv om det skal skapes økonomisk vekst. Det unngår vi som arbeidsplass ved å redusere risikoen for mistrivsel, stress og sykefravær.

 • Vi tilbyr kantineordning, med fokus på sunn kost og samvær på tvers av avdelingene
 • Vi tilbyr helseordning, med mulighet for individuell rådgivning og behandling
 • Vi støtter helsefremmende aktiviteter, som for eksempel løping og sykling
 • Vi har en holdning til røyking, der medarbeiderne oppfordres til ikke å røyke
 • Vi reiser på en årlig, felles studietur for å søke faglig inspirasjon, styrke samholdet og gjennomføre en fysisk aktivitet
 • Vi arbeider kontinuerlig med å redusere støyplager i både produksjon og administrasjon, og har utarbeidet retningslinjer for å redusere støyplager i åpne kontorlandskaper
 • Vi har mange og store vinduer i både kontorer og fabrikklokaler med et naturlig lysinnfall og LED-belysning for å fremme en god døgnrytme

REN ENERGI TIL ALLE

Hos Dansani ser vi det som en selvfølge å ta ansvar for miljøet. Derfor iverksetter vi fortløpende forskjellige tiltak som sammen bidrar til å redusere belastningen på miljø og klima.

Våre hovedfokusområder er å:

 • Utvikle produktene våre så deres miljøpåvirkning ved produksjon, bruk og ikke minst bortskaffelse reduseres
 • Designe kvalitetsprodukter basert på stolte, danske håndverkstradisjoner som kan brukes i svært mange år. Ved å kjøpe kvalitet spares miljøet for belastningen ved hyppige utskiftninger
 • Bruke råvarer, vann og energi effektivt for å redusere miljøpåvirkningen vår
 • Begrense mengden utslipp og avfall fra aktivitetene våre
 • Opprettholde høye sikkerhetsstandarder for medarbeiderne våre og fremme ansvarlige miljøholdninger
 • Forbedre vår miljøinnsats i samarbeid med våre medarbeidere, leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere

ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Vi sikrer et optimalt psykisk og fysisk arbeidsmiljø for medarbeiderne, inkludert målrettet arbeid for å øke sikkerheten og unngå arbeidsulykker

 • Vi inkluderer medarbeidere fra alle samfunnslag og har ansatte fra mange forskjellige etniske kulturer i organisasjonen vår
 • Vi ansetter mennesker med psykiske, fysiske eller sosiale utfordringer i forskjellige spesielt tilpassede stillinger
 • Dansanis ansatte er sikret anstendige lønns- og arbeidsforhold i henhold til gjeldende lovverk
 • Alle medarbeidere og ledere inviteres til en årlig medarbeidersamtale/utviklingssamtale med utarbeidelse av en personlig handlingsplan for den kommende perioden
 • For å opprettholde et høyt orienteringsnivå i forhold til medarbeiderne, arrangeres det jevnlig avdelings- og personalmøter
 • Vi omrokerer arbeidsressursene i perioder med lav aktivitet i stedet for å si opp medarbeidere
 • Vi tilbyr jobbrotasjon i de stillingene der det er mulig
 • Vi tilbyr seniorstillinger der det er mulig
 • Vi tar stikkprøver hos leverandørene våre for å sikre at de også tilbyr anstendige stillinger

ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

Hos Dansani vil vi produsere produktene våre på en måte som reduserer miljøpåvirkningene. Vi bruker råvarer, vann og energi effektivt for å redusere miljøpåvirkningen vår. Vi begrenser mengden utslipp og avfall fra alle aktivitetene våre så godt som mulig.

Vi er kontinuerlig oppmerksomme på nye muligheter for å forbedre de miljømessige kvalitetene i våre produkter og produksjonsmetoder.

 • Vi har montert bevegelsessensorer som reduserer strømforbruket til opplysning av utstilling
 • Vi har økt isoleringsgraden og redusert varmeforbruket i lagerhaller
 • Vi resirkulerer varmen i produksjonshallene våre
 • 95 % av alt avfall fra produksjonen sorteres for gjenbruk
 • Vi utarbeider et frivillig avfallsregnskap for å redusere ressursforbruket vårt mest mulig
 • Vi reduserer bruken av papp og bruker resirkulerbar papp og resirkulert papp til å emballere produkter
 • Vi skrur av PC-er og dataskjermer når de ikke er i bruk
 • Vi gjør det enkelt å skille elektriske komponenter fra produktene våre for å redusere mengden avfall som skal behandles som elektronikkavfall
 • Vi begrenser innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i de elektriske materialene i produktene våre
 • Vi bruker kun tre og trefiberkomponenter i produktene våre fra skogsdrift i EU, med regler for nyplanting