medarbeidere

Dansani ønsker å skape rammene for høy arbeidsglede, og vi har stort fokus på medarbeidernes helse og trivsel. Det skjer bl.a. ved å opprettholde høye sikkerhetsstandarder på arbeidsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gjøre en ekstra innsats for å øke sunnhet og sikkerhet i virksomheten, f.eks. ved å bestrebe oss på å redusere antall arbeidsulykker, begrense bruk av kjemikalier og forebygge slitasje på grunn av gjentatte bevegelser.

Fra verdibaserte holdninger til samfunnsansvarlige handlinger

Vi vil

 • Være en arbeidsplass der nåværende og fremtidige medarbeidere ønsker å jobbe på grunn av tingene vi gjør og måten vi gjør ting på.
 • Følge de danske og internasjonale lovene om arbeids- og arbeidstakerrettigheter. Dansani støtter FNs Global Compact i forhold til arbeidskraft.
 • Tilby et trygt, sunt og inspirerende arbeidsmiljø for å opprettholde og få kvalifiserte og engasjerte medarbeidere.
 • Løpende utvikle de faglige og personlige ferdighetene til medarbeiderne våre.
 • Behandle medarbeiderne våre rettferdig og gjør vårt beste for å sikre at beslutninger om ansettelse, lønn og oppsigelse er basert på relevante og objektive kriterier.
 • Forsøke å skape en mangfoldig arbeidsplass hvor medarbeiderne har forskjellige ferdigheter og unike kvaliteter. Vi tolererer ikke diskriminering eller trakassering på grunn av religion, rase, farge, kjønn, alder, seksuell orientering eller politisk overbevisning
 • Behandle søkere med høyeste respekt og konfidensialitet og ikke diskriminere dem på grunnlag av informasjonen de gir oss, og vi gjør en innsats for ikke å stille spørsmål som kan oppfattes som diskriminerende.

 

Dansanis tiltak for et godt 
arbeidsmiljø og medarbeidertrivsel

 • Vi praktiserer en medarbeiderpolitikk med vekt på arbeidsglede, omsorg for den enkelte, trivsel, sunnhet, sikkerhet og sosialt ansvar.
 • Vi fokuserer på mangfold i vår medarbeidersammensetning, da vi tror at mangfold skaper verdi både internt og eksternt. Vi fokuserer på mangfold med hensyn til kompetanse, utdanningsbakgrunn, nasjonalitet, alder og kjønn, og velger alltid den som passer best for jobben.
 • Alle medarbeidere inviteres til en årlig MUS-samtale, der det utarbeides en personlig handlingsplan for den kommende perioden.
 • Alle nye medarbeidere gjennomgår en introduksjonsprosess i virksomheten for å sikre en god start på nye oppgaver, introduksjon til virksomhetens strategi og verdier, samt en generell gjennomgang av vår organisasjon og medarbeiderhåndbok.
 • Vi overholder arbeidsmiljølovgivningen, og i våre arbeidsplassvurderinger (APV), utført minst hvert tredje år, kartlegger vi både det fysiske og det psykiske arbeidsmiljøet. APV-en brukes til å kartlegge, prioritere og løse arbeidsmiljøproblemer. Vår arbeidsmiljøorganisasjon (AMO) er representert av medlemmer fra både produksjon og administrasjon. Alle medlemmer har lovbestemt arbeidsmiljøutdanning. AMO har 4 årlige møter, 1 årlig arbeidsmiljødiskusjon og 2 sikkerhetsrunder
 • Hensynet til arbeidsmiljøet er tenkt inn i våre bygninger i Haderslev - f.eks. i form av gulvbelegg som skåner ben og føtter, mange og store vinduer med et naturlig lysinnfall som gir en god dagsrytme samt temperaturregulerte produksjonshaller for å forebygge sykdom.
 • Vi jobber konstant på å minimere støyplager i både produksjon og administrasjon
 • Vi har faste retningslinjer for hvordan vi håndterer stress og hvordan vi kan forebygge stress og stressrelaterte problemer i vårt daglige arbeid.
 • Vi støtter helsefremmende aktiviteter.
 • Maten i vår kantine kjøpes og tilberedes etter prinsipper om sunn ernæring. Vi tar sikte på å redusere matavfall ved å fokusere på mengden mat vi produserer hver dag og resirkulerer matrester så langt som mulig
 • Vi har en røykepolitikk hvor røyking ikke er tillatt innendørs.
 • Vi støtter opp om en balanse mellom arbeidsliv og privatliv. Hvis det i perioder er behov for det, tilbyr virksomheten en hjelpende hånd i form av fleksible arbeidstider, nedsatt tid, permisjon eller, hvis mulig, hjemmearbeidsdager.
 • Det holdes månedlige personalmøter hvor medarbeidere jevnlig informeres om økonomi og andre forhold.
 • Vi har hvert år en felles studietur for å søke faglig inspirasjon og styrke samholdet
 • Vi gir tilskudd til arbeidsklær, og vernesko tilbys alle medarbeidere i produksjonen.