Betingelser for bruk

Generell informasjon

Dansani A/S
Haderslev
Finlandsvej 8
DK-6100 Haderslev
CVR-nr.: 73318416

Telefon: +45 73 22 29 00
Telefax: +45 73 22 29 94
E-mail: mail@dansani.dk

Informasjon avgitt av tredjepart

De lenker som er tilgjengelige via nettstedet er kun orientering til brukerne. Dansani A/S er ikke ansvarlige for materiale produsert eller på annen måte gjort tilgjengelig av tredjepart, uansett om det kan oppnås adgang til dette materialet via en lenke på nettstedet. En slik tredjepart skal på egen hjemmeside gi den informasjon om seg selv som er påkrevd av loven, og Dansani A/S er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrekkelig informasjon.

E-post via internettet

Brukerne av nettstedet gjøres oppmerksom på at fortroligheten av ikke-krypterte e-poster sendt via eksterne nettverk ikke kan garanteres. Brukerne bør ikke sende personlige data eller andre fortrolige opplysninger til Dansani A/S via ikke-krypterte e-poster.

Opphavsrett og varemerker

Dansani A/S har eiendomsretten, opphavsretten © og alle andre immaterielle rettigheter til nettstedet. Alle rettigheter forbeholdes i alle land. Offentliggjøring, gjengivelse, overføring eller lagring av innholdet av nettstedet, helt eller delvis, er ikke tillatt med mindre Dansani A/S har gitt tillatelse til dette.

Forbudet gjelder ikke for lagring på en computer eller utskrift til eget bruk. Materialet kan siteres i henhold til gjeldende lovgivning. I disse tilfeller skal kilden alltid opplyses. Varemerker eller logoer vist på nettstedet må imidlertid ikke gjengis, offentliggjøres eller distribueres uten Dansani A/S' skriftlige tillatelse.

Informasjon om behandling av personopplysninger

Dansani A/S lagrer midlertidige opplysninger om brukernes trafikk på nettstedet. Disse opplysningene er ikke personspesifikke, men brukes utelukkende til statistiske formål.

Gjeldende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og ev. tvister som utspringer av innholdet på nettstedet eller tjenesteytelser som tilbys her, skal behandles ved danske domstoler.

Forbehold

Dansani A/S tar forbehold om prisendringer, trykkfeil, tekniske spesifikasjoner, produktendringer og fargeavvik grunnet tekniske forhold.