Bedriftens samfunnsansvar (CSR)

Leverandører

Dansanis "Code of Conduct" er et sett spilleregler for samarbeidet mellom Dansani og våre leverandører. Kravene i vår "Code of Conduct" er basert på kjernekonvensjonene i ILOs erklæring om grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og vi forventer at våre leverandører lever opp til dem.

Les mer »

Samfunnsansvar

Dansani har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter.

Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen.

les mer »

Miljø

Dansani utvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badet.

Samtidig med at vi holder fast i vår mer enn 30-årige tradisjon for kvalitet og godt håndverk, vil vi med utgangspunkt i sunn forretningssans til stadighet vurdere og styrke vår miljø- og klimainnsats.

Les mer »

Medarbeidere

Dansani ønsker å skape rammene for høy arbeidsglede, og vi har stort fokus på medarbeidernes helse og trivsel. Det skjer bl.a. ved å opprettholde høye sikkerhetsstandarder på arbeidsmiljøområdet, vise omsorg for den enkelte og gjøre en ekstra innsats for å øke sunnhet og sikkerhet på virksomheten, f.eks. ved å tilby helsesjekk, bestrebe oss på å redusere antall arbeidsulykker, begrense bruk av kjemikalier og forebygge slitasje på grunn av gjentatte bevegelser.

Les mer »

FNs bærekraftsmål

Dansani tilpasser sin strategi etter FNs bærekraftmål. Vi har identifisert fire mål som gjør det mulig for oss å bidra globalt på den mest givende måte, og vi arbeider løpende på flere av målene.

Les mer »