Bærekraft - når ansvar er en plikt

Bærekraft er noe vi alle skal tenke på i vår hverdag. Baderommet er av de rommene som bruker mest energi i hjemmet og derfor er det et godt sted å starte, når du vil leve mer bærekraftig.

Hos Dansani ser vi det som en selvfølge å ta ansvar for miljøet. Derfor har vi flere forskjellige tiltak som er med til å minske belastningen på miljøet. For eksempel kommer alt vi har i trefinér fra bærekraftig europeisk skogbruk. Og i det hele tatt har vi klare og effektive retningslinjer innen gjenvinning og redusering av spill i produksjonen.

Bærekraft handler ikke bare om miljøet. Derfor har vi også stort fokus på at vi som arbeidsgiver handler etisk korrekt vedrørende arbeidsmiljø og -rettigheter. Og det gjelder ikke kun internt. Vi velger våre leverandører nøye ut fra hvordan de driver deres forretning, både med tanke på miljøet og arbeidsforhold blant medarbeiderne.  

Se mer om bedriftens samfunnsansvar »