Product added to basket

Om Dansani - CSR

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

Dansani har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter.

Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen. Ut fra devisen om at mange bekker små gjør en stor å, forsøker vi å handle miljømessig og sosialt ansvarlig i stort og smått. På våre arbeidsplasser legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og sosial trivsel. Hos Dansani legger vi vekt på menneskelig forskjellighet og mangfold.

 

Vi vil

 • Drive en samfunnsansvarlig forretning

 • Være en god partner, som både forbrukere og forhandlere kan velge med ro i sinnet og god magefølelse.

 • Ta ansvar for det samfunnet vi er en del av.

 • Være en arbeidsplass der medarbeiderne våre trives og er stolte over å jobbe. Det gir arbeidsglede og dermed høy produktkvalitet.

 • Fokusere på å øke lokal sysselsetting gjennom vekst.

 • Skape et dynamisk arbeidsmiljø og få kvalifiserte medarbeidere til regionen.

 • Være engasjert gjennom ulike sponsing både regionalt og lokalt.

Dansanis tiltak for å drive en samfunnsansvarlig forretning

 • Vi støtter utdanningssystemet og samarbeider med utdanningsinstitusjoner både lokalt og regionalt. Vi tilbyr både lærlingplasser, praktikantstillinger og praksisplasser.

 • Vi tar ansvar for å få unge inn på arbeidsmarkedet og tilbyr hvert år lærlingplasser innen salg, administrasjon, innkjøp, lager, osv., samt muligheten til å fullføre den avsluttende oppgaven innen vårt virksomhet.

 • Vi tar et aktivt ansvar for å integrere etniske minoriteter og mennesker som har vanskelige vilkår på arbeidsmarkedet, f.eks. mennesker med nedsatt arbeidsevne.

 • Hos Dansani er det plass til forskjellige religioner og meninger. Som en virksomhet er vi nøytrale når det gjelder religion. Vi er 11 forskjellige nasjonaliteter fordelt på 220 medarbeidere.

 • Vi er engasjert i lokalsamfunnet med sponsing til Stafet for Livet, Sønderjyske i fotball, Maja Alm orienteringsløper og Daniel Sommerkorn triatlet.

 

Dansk design


Med Dansani får du vakre løsninger til baderommet, skapt ut fra tankene som ligger bak det danske designet – nemlig funksjonalitet, enkelhet, naturlighet.

Les mer om dansk design her