Miljø, bærekraft og klima

Dansani utvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badet. Samtidig med at vi holder fast i vår mer enn 40-årige tradisjon for kvalitet og godt håndverk, vil vi med utgangspunkt i sunn forretningssans til stadighet vurdere og styrke vår miljø- og klimainnsats.

Dansani Norge er Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Som Miljøfyrtårn får man konkrete verktøy for å jobbe målrettet med å forbedre sine miljøprestasjoner innenfor områdene arbeidsmiljø/HMS, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sertifikatet er EU-anerkjent og aksepteres av myndighetene ved offentlige innkjøp.


Miljøfyrtårn gir oss et effektivt system for miljøledelse som også hjelper oss å redusere våre klimaavtrykk, redusere kostnader og forbedre arbeidsmiljøet. Her kan du se vår klimarapport

Dansani vil

 • Utforme produktene våre så miljøpåvirkningen ved fremstilling, bruk og bortskaffing minimeres.

 • Bruke råvarer, vann og energi effektivt for å minske vår påvirkning av miljøet. 

 • Begrense emisjoner, avfall og utledning fra våre aktiviteter.

 • Opprettholde høye sikkerhetsstandarder for våre medarbeidere og fremme ansvarlige miljøholdninger innenfor våre aktiviteter. 

 • Samarbeide med våre leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere for å oppnå bedre miljøstandarder. 

 • Fortsatt være oppmerksomme på nye muligheter for å forbedre de miljømessige kvalitetene av våre produkter og produksjonsmetoder, og mer enn det som normalt forventes.

Dansanis satte iverk hensyn til miljø og klima

 • Vi har installert solcellepaneler som leverer fornybar energi til produksjonen vår.

 • Vi har installert bevegelsessensorer som minimerer det strømforbruket som går til opplysning av kontorlokaler og utstilling

 • Vi reduserer energispill til produksjonsmaskiner 

 • Vi har økt isoleringsgraden og minsket varmeforbruket i lagerhaller

 • Vi gjeninnvinner varmen i våre produksjonshaller

 • 95 % av alt avfall fra produksjonen sorteres med tanke på gjenbruk

 • Vi utarbeider et frivillig avfallsregnskap for å minimere vårt ressursforbruk mest mulig

 • Vi minimerer bruken av papp og bruker gjenbrukbar papp og gjenbrukspapp til å emballere produkter.

 • Vi slår av PC-er og computerskjermer når de ikke er i bruk

 • Vi gjør det enkelt å skille ut elektriske komponenter fra produktene våre, slik at det er minimalt som skal behandles som elektronisk avfall.

 • Vi begrenser innholdet av henholdsvis kjemikalier og farlige stoffer i elektrisk utstyr i produktene våre. 

 • Vi bruker bare tre- og trefiberkomponenter i produktene våre fra skogbruk i EU der det er regler om gjenplanting.

 • Vi lever opp til REACH og RoHS.

 • Vi har som målsetning og redusere vårt klimaavtrykk i årene framover. Dette skal vi gjøre ved å redusere antall kilo papirkataloger vi sender fra oss, vi skal gå ned på antall flyreiser årlig og vi skal senke antall kilometer bedriftens biler legger bak seg årlig.