Dansanis deklarasjoner og dokumentasjon


Ytelseserklæring (DoP)

Washbasins
Shower enclosures 


POP-stoffer (POP)

General declaration


REACH

General declaration


CE-merking

Washbasins
Shower enclosures


Kvalitetsstandard

Mirrors/mirror doors
Porcelain washbasins

CLP REGULATION

General declaration

 

ROHS REGULATION

General declaration