Naturen inviteres inn

I Norden har vi alltid hatt tradisjon for synlig tre i innretninger, men baderom har ofte vært mer hvite og kliniske. I dag har vi i høy grad invitert naturen innenfor baderommet, noe som ses på møblene der treet, tekstur og materiale samt behandlingen igjen er i sentrum. 

se produkter »