Med dobbelt servant

Med dobbelt servant

Servantskap med 2 skuffer, 48x100x45 cm 13.135 NOK
Servantskap 100 cm med 2 skuffer 8.540 NOK
Servantskap med 2 skuffer, 48x100x44 cm 8.540 NOK