Product added to basket

  • Dansani NO Logo

Om Dansani - Praktisk info

CO²-nøytral hjemmeside

CO²-nøytral hjemmeside

Dansani har valgt å bli med på ordningen for CO²-nøytrale hjemmesider. Bruk av Internett avgir store mengder CO² på grunn av strømforbruket. Strøm brukes av serverne bak hjemmesidene, men spesielt av brukerne (datamaskiner, skjermer, modem, osv.).

Som deltaker i dette initiativet tar vi sikte på å nøytralisere CO²-utslippene fra bruken av våre hjemmesider. Det har en positiv innvirkning på klimaet! Mer enn 2000 virksomheter, organisasjoner og offentlige institusjoner i mer enn 50 land deltar i CO²-nøytrale hjemmesider.

For å kompensere for CO²-forbruket, investeres det bl.a. i disse klimaprosjektene:

 

Bygging av nye fornybare energikilder
Ved å bygge nye fornybare energikilder, reduserer man på sikt behovet for kull og andre forurensende energikilder. Det fokuseres på nye prosjekter og ikke på energikilder som allerede er oppført. For eksempel bygger Hvidovre Vindmøllelaug nye og moderne vindmøller i nærheten av stedet der COP15 ble holdt. Disse vindmøllene produserer nå klimavennlig energi.

 

Deltakelse i CO²-reduserende prosjekter
Det investeres i prosjekter som bidrar med direkte og målbare CO²-reduksjoner. Samtidig bidrar de til å forbedre livskvaliteten for mennesker i fattige land. For øyeblikket jobbes det på et prosjekt i Afrika, som er verifisert i henhold til Gold Standard for sin CO²-reduserende effekt. Gold Standard ble startet av blant annet WWF og er anerkjent blant klimaeksperter, frivillige organisasjoner og andre.

I Kenya lager mange familier fortsatt mat ved åpen ild. Det er veldig helseskadelig og forårsaker unødvendig store CO²-utslipp. Gjennom prosjektet installeres energieffektive komfyrer, noe som reduserer lokal avskoging, forbedrer helsen, skaper lokale jobber og reduserer CO²-utslipp. Omfanget av CO²-reduksjonene verifiseres av Gold Standard.

 

Arbeid for beskyttelse av regnskogen
I tillegg investeres det sammen med WLT i et REDD+ -prosjekt for beskyttelse av truede regnskoger i Ecuador. I tillegg til en god CO²-effekt, bidrar prosjektet også til å beskytte truede arter i et område som er anerkjent som et av verdens 25 unike naturområder. 

 

Fremming av CO²-reduksjoner gjennom oppkjøp og annullering av rettigheter til CO²-utslipp i EU
Sammen med Energistyrelsen i Danmark og myndighetene i Sverige og Tyskland kjøpes og annulleres rettigheter til utslipp av CO². Kort sagt tvinger det større bedrifter til å redusere CO²-utslippene, da vi reduserer mengden rettigheter til utslipp av CO² gjennom våre tiltak.

Energistyrelsen i Danmark utsteder sertifikater på at det er kjøpte og annullerte rettigheter til utslipp av CO². Tilsvarende er det fjernet rettigheter til CO²-utslipp i Sverige og Tyskland.

EUs system med CO²-rettigheter er klimamessig veldig regulert. Det vurderes fortløpende om effekten av systemet oppfyller de nødvendige kravene.

Det fokuseres nå primært på Gold Standard-prosjekter, som i tillegg til å redusere CO²-utslippene også har en positiv samfunnsmessig effekt i fattige land.

 

Revisjon
Revisjonsselskapet Deloitte gjennomfører uavhengige undersøkelser om initiativets CO2-nøytralisering.

Dansanis CO²-sertifikat
https://www.ingenco2.dk/crt/dispcust/c/1918/l/2

Initiativet CO²-nøytralt nettsted
https://www.ingenco2.dk

 

 

Create your personal space


Gå på oppdagelse i vårt univers, der finner du både inspirasjon og produkter som passer perfekt til baderommet ditt.

Les mere om produktene her