Tips en venn

Mediebank

Dersom du mangler et bilde til en artikkel, kan du finne standardbilder i Dansanis mediebank.
Bildene kan lastes ned og fritt benyttes av pressen og andre ved angivelse av kilde: Dansani.
Til alle andre formål, både kommersielle og ikke-kommersielle, skal tillatelse innhentes.

For å få adgang til vår mediebank er det nødvendig med et brukernavn og passord. Dette kan rekvireres ved å sende en mail til: marketing@dansani.dk. Vennligst beskriv til hvilket formål bildene skal benyttes.

Klikk her for å komme direkte til vår mediebank: Dansanionline