Tips en venn

Logo

For å sikre størst mulig ensartethet og gjenkjennelse av Dansanis trykksaker, har vi udarbeidet noen retningslinjer for brug av Dansanis logo.

Dansani har to logovarianter, én i høydeformat og én i breddeformat. Begge logoer finnes i fire farger: rød, grå, sort og hvit. For å gjøre logoet så fleksibelt som mulig, kan alle åtte logovarianter benyttes.

Det er viktig at logoet er synlig i alle layout, og at det er kontrast mellom logo og bakgrunn. Hvis logoet plasseres på en bildebakgrunn, skal det alltid skille seg klart ut fra bakgrunnen. Ellers benyttes logo i en annen farge.

 

 Designguide logo høj Designguide logo bred
Dansani logo i høydeformatDansani logo i breddeformat

 

 Designguide logofarve rød Designguide logofarve grå Designguide logofarve sort Designguide logofarve hvid
CMYK: 0 / 100 / 63 / 29
Pantone: 201
CMYK: 0 / 0 / 0 / 72
Pantone: Cool Gray 10
CMYK: 0 / 0 / 0 / 100CMYK: 0 / 0 / 0 / 0

 

Størrelsesforholdet mellem "fuglen" og Dansani må ikke endres, likesom det ikke må endres på innbyrdes avstand mellom elementene. Fuglen og Dansani er designet i sammenheng, og skal brukes sammen i de viste proporsjoner.

Alle elementer i logoet skal alltid ha samme farge.

Generelt benyttes logoet i høydeformat ikke under 30 mm og breddeformat ikke under 40 mm i bredden.


Last ned Dansani logo
Velg det relevante logoarkiv i menyen til høyre. Det er anledning til å laste ned logo i såvel .jpg som .ai format.