Tips en venn

Billeder

MEDIEARKIV
Dersom du mangler et bilde til en artikkel, kan du finne standardbilder i Dansanis mediearkiv.
Bildene kan lastes ned og fritt benyttes av pressen ved angivelse av kilde: Dansani.
For enhver annen bruk, såvel kommersiell som ikke-kommersiell, skal tillatelse innhentes.

BESKJÆRING
Våre bilder blir ofte fotografert slik at de kan benyttes i både høyde- og breddeformat. Det er derfor viktig å beskjære bildet (skjære deler av bildet vekk), så det er fokus på det viktigste i bildet - nemlig møblene.

Her er et par eksempler:  
Originalbilde
Høydeformat (beskåret)
Breddeformat (beskåret)
Designguide billede 1

Designguide billede 1 høj

Designguide billede 1 bred

Designguide billede 2

Designguide billede 2 høj

Designguide billede 2 bred

For å få adgang til vår mediebank er det nødvendigt med et brukernavn og et passord. Dette kan rekvireres ved å sende en mail til: marketing@dansani.dk. Venligst gi en beskrivelse av formålet bildene skal benyttes til.

Klikk her for å komme direkte til Dansanis mediebank.