Dansani brosjyre
Tips en venn

Designguide

Design av annonser, brosjyrer, reklametrykksaker o.l. kan fritt oppstilles etter kreative ideer, men skal naturligvis være i samsvar med Dansanis generelle grafiske designlinje. Brosjyrer, reklametrykksaker o.l., som inngår i en større sammenheng, skal alltid utformes med et ensartet preg.

Etterfølgende retningslinjer for logo, typografi og bilder skal dog overholdes, for å sikre størst mulig ensartethet.

Presse
I menyen til høyre er det direkte adgang til nyheter, pressemeldinger, bilder osv.
Er det behov for ytterligere informasjon, er du selvfølgelig alltid velkommen til å kontakte oss. Ytterligere informasjon finner du under "Medie og pressekontakt" til høyre.