Tips en venn

Samfunnsansvar

DANSANI har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter.

Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen. Ut fra devisen om at mange bekker små gjør en stor å, forsøker vi å handle miljømessig og sosialt ansvarlig i stort og smått. På våre arbeidsplasser legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og sosial trivsel. Hos DANSANI legger vi vekt på menneskelig forskjellighet og mangfold.

Et umiddelbart resultat av vår prioritering av å drive en samfunnsansvarlig forretning er at våre medarbeidere trives og er stolte av å jobbe hos DANSANI. Det gir arbeidsglede og dermed høy produktkvalitet. En annen avledet effekt er at både forbrukere og forhandlere med sinnsro og god magefølelse kan velge DANSANI.