Tips en venn

Jobb

Med utgangspunkt i dansk tradisjon for design, kvalitet og funksjonalitet produserer, markedsfører og selger vi produkter til baderommet. Vi setter en ære i å lage produkter av høyeste kvalitet - hver gang.

Det er de samme tingene vi legger vekt på når vi jobber hos Dansani og er med til å få Dansani til å vokse. Vi jobber seriøst og profesjonelt og legger stor vekt på høy kvalitet og på at hver enkelte er med og gjør en forskjell i hverdagen.

For å nå våre ambisiøse målsetninger, jobber vi hos Dansani ut fra en rekke kritiske suksessfaktorer. De enkelte avdelingene stiller opp på bakgrunn av de konkrete målepunktene som skal sikre at alle bidrar positivt til utviklingen av Dansani.

Men vi ønsker at det skjer på en uhøytidelig måte. Og vi synes at det skal være spennende, utfordrende og interessant å jobbe hos Dansani. Dansani skal være en god arbeidsplass - bedre enn de fleste.

Arbeidsmiljøet vektlegges høyt
Hos Dansani kan vi tilby en uformell og kollegial arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og vi mener at det er viktig at hver enkelte av oss kan utvikle oss - både faglig og personlig. Derfor legger vi også stor vekt på utdannelse og gode forhold for medarbeiderne.

Samarbeid på tvers av faggrensene er viktig for at vi i fellesskap kan nå de oppstilte forretningsmålene.

Når du begynner hos Dansani vil du bli tilbudt et introduksjonsforløp så du får en god start og blir godt kjent med Dansani og kollegaene dine.

Vårt hovedsete ligger i Haderslev, og vi har datterselskaper i Norge, Sverige, Tyskland, Nederland og England. Vi beskjeftiger 200 medarbeidere som har fokus på dansk design og høy kvalitet.